Otrzymuje dużo ofert na skrzynkę e-mail – jak zrezygnować?

Oferty niepowiązane z usługami świadczeniobiorców.

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stosuje się do używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komunikacji elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie, działalnością zarobkową lub wykonywanym przez nie zawodem. Jest też zalążek regulacji dotyczącej spamu: Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

  • Kliknij e-mail od nadawcy, którego chcesz dodać do listy spamerów;
  • Z menu Wiadomość wybierz polecenie Wiadomości-śmieci.

Jeżeli chcesz zablokować wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy, kliknij polecenie Dodaj nadawcę do listy zablokowanych nadawców. Jeżeli natomiast wolisz zablokować wszystkie wiadomości od wszystkich nadawców z tej samej domeny, co domena nadawcy, kliknij polecenie Dodaj domenę nadawcy (@example.com) do listy zablokowanych nadawców. Jeżeli natomiast chcesz dodać określony adres e-mail do listy zablokowanych nadawców, ale nie masz wiadomości z tego adresu, to możesz dodać adres nadawcy ręcznie.

Jeżeli potrzebujesz informacji o blokowaniu niechcianych adresów na poczcie Onet, WP, Interia, przeczytaj artykuł na: download.net.pl.

 

Oferty powiązane z usługami świadczeniobiorców.

Świadczenie usług drogą elektroniczną to termin prawny zdefiniowany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną uchwalonej 18 lipca 2002 roku. Jest to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową oraz przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 roku.

  • Należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta danego usługodawcy, u którego posiadamy przypisane usługi, do których otrzymujemy informacje drogą elektroniczną;
  • Poinformować usługodawcę telefonicznie lub majlowo, że chcemy zrezygnować z otrzymywania informacji drogą elektroniczną na podany przez nas adres e-mail.