Jak rozpoznać fałszywy konkurs na Facebooku?

Dobrze robisz, aby upewnić się z Nami, czy konkurs, który zobaczyłeś(aś) jest prawdziwy. Konkursy na Facebooku w większości są fałszywe, nakłaniają użytkowników do:

  • Polubienia posta, udostępnienia, skomentowania oraz zaproszenia lub oznaczenia znajomych;
  • uiszczenia opłaty za wyświetlenie lub pobranie danej treści;
  • podanie danych prywatnych, w tym korespondencyjnych;
  • podanie informacji, które mogliśmy otrzymać np. kod SMS;
  • przetwarzanie naszych danych w sposób manipulacyjny.

… i wiele innych możliwości na których możemy stracić.

Aby sprawdzić wiarygodność strony i konkursu, należy:

  • Sprawdzić ilość postów na stronie Facebook z konkursem;
  • Sprawdzić datę założenia strony;
  • Przeczytać, czy wszystkie publiczne posty nawiązują do konkursu;
  • Odwiedzić oficjalną stronę producenta danej marki i sprawdzić, czy na stronie oficjalnej również będzie wzmianka o konkursie. Jeżeli taka wzmianka będzie, uważnie ją przeczytać i postępować według instrukcji podanej na stronie oficjalnej.

Może być sytuacja, że konkurs na Facebooku jest identyczny, jak na stronie oficjalnej danego producenta, lecz to nie oznacza, że konkurs na Facebooku jest prawdziwy.